Δήμος Χαλανδρίου: Ενημερωτικό της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για το απόρρητο των επικοινωνιών με πληροφοριακό υλικό της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

α) Ψηφιακό video της ΑΔΑΕ: «Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης»

β) Οδηγίες για δημιουργία κωδικών πρόσβασης

γ) Ενημερωτικό έντυπο (αποστέλλεται και ταχυδρομικά)

Η ΑΔΑΕ ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα να ενημερωθούν οι χρήστες και συνδρομητές ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους, μετά και από ειδική υπόδειξη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, δημιούργησε ενημερωτικό έντυπο στο οποίο επισημαίνονται κίνδυνοι που απειλούν σήμερα την ασφάλεια των επικοινωνιών

και προτείνονται μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες για την προστασία τους.

δ) Ραδιοφωνικά μηνύματα

Μπορείτε να δείτε και τα σχετικά δημοσιεύματα Τύπου

Ελπίζουμε ότι το ενημερωτικό υλικό της ΑΔΑΕ θα σας φανεί χρήσιμο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Λύρα

Προϊσταμένη

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 15124

Τηλ. + 30 210 63 87 607 

email  [email protected]

www.adae.gr

Πηγή: Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)
Σχολιάστε