ΠΔΜ: Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη

Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB” του Προγράμματος Interreg Europe.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στην Τελική Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του έργου

«Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη:

Η εμπειρία REGIO-MOB» του Προγράμματος Interreg Europe.

Το REGIO-MOB, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρειά μας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία. Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:

  1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση.
  2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών.
  3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.

Η Τελική Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης

(Κωνσταντίνου Δαβάκη 9, Τ.Κ. 50132 Κοζάνη).
Σχολιάστε