Ο Δήμος Αιγάλεω προχωρεί στην εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Με την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής ο Δήμος Αιγάλεω προχωρεί στην εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018.

Για το λόγο αυτό, καλούνται όσοι από τους φορείς της πόλης ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες

  • Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

  • Επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

  • Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

  • Εργαζόμενοι στο Δήμο

  • Ενώσεις και σύλλογοι γονέων

  • Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

  • Εθελοντές οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

  • Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

  • Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

  • Δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής αποστέλλοντας τις αιτήσεις τους με πλήρη στοιχεία, τόσο του τακτικού μέλους όσο και του αναπληρωματικού, στο Δήμο Αιγάλεω έως 12/11/2019, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Ζυμβραγάκη τηλ. Επικοινωνίας 2132044922 Fax 2132044846 e-mail [email protected]
Σχολιάστε