Ιωακειμίδης: «Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μίας καινοτομικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Η επισήμανση του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α., Γιώργου Ιωακειμίδη στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε.Δ.Α. με θέμα, «Οι κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις» ότι «στη χώρα μας, ο θεσμός των Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθειών δεν έχει ενεργοποιηθεί ευρέως και η σχετική τεχνογνωσία είναι περιορισμένη ιδίως σε επίπεδο Δήμων», υποκίνησε έναν ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων -άνω των 150- αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών στελεχών της Αυτοδιοίκησης, μέσω του οποίου αναδείχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και εκτιμήσεις.

Οι εργασίες του Συνεδρίου -μέρος των οποίων έγιναν στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση- ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα και κατά κοινή ομολογία -ιδιαίτερα εκ μέρους των παριστάμενων εθνικών πραγματογνωμόνων – ήταν επιτυχείς, γεγονός που ώθησε πολλούς από τους συμμετέχοντες να ζητήσουν από την Π.Ε.Δ.Α να επαναλάβει εκδηλώσεις αυτού του περιεχομένου και επιπέδου.

Ακολουθεί μέρος των δηλώσεων του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α. και Δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη, Γιώργου Ιωακειμίδη που έγιναν κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου.

«Οι προμήθειες είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός τομέας στην Δημόσια Διοίκηση που παρουσιάζει πολλαπλές προκλήσεις τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και για τους οικονομικούς φορείς.

Οι προκλήσεις για την Ελλάδα είναι εντονότερες καθώς αφενός το δημοσιονομικό περιβάλλον παραμένει δυσχερές, αφετέρου τελούμε ακόμα σε φάση προσαρμογής ως προς την ευρεία μεταρρύθμιση που σηματοδότησε ο Ν. 4412/2016.

Υπό αυτό το πρίσμα, η διαρκής επιμόρφωση, ενημέρωση και ενδυνάμωση των στελεχών μας σε θέματα αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Ωστόσο, στην περίπτωση των Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθειών, η ευαισθητοποίηση των αναθετουσών αρχών δεν αφορά μόνο στην ορθή τήρηση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων αλλά παραπέμπει στην συνολική αλλαγή της νοοτροπίας μας ως προς το τι θεωρούμε «αποδοτική αξιοποίηση των αγοραστικών δαπανών».

Ως γνωστόν, οι δημόσιοι φορείς δαπανούν ετησίως σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού τους για την αγορά προϊόντων, έργων και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία τους και την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου τους.

Αυτό, όμως, που ενδεχομένως δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι ο όγκος αυτός των πόρων που επενδύονται για τις δημόσιες προμήθειες καθιστά το Δημόσιο έναν κρίσιμο «πελάτη» που δεν μπορεί να αγνοηθεί αλλά, αντίθετα, οι επιλογές του μπορούν να επηρεάσουν την στάση των φορέων της αγοράς και να συμβάλλουν πολλαπλά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη – ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο μηχανισμός των Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθειών είναι το κλειδί για να επιτύχουμε ακριβώς αυτό. Να αξιοποιήσουμε, δηλαδή, την αγοραστική μας δύναμη προκειμένου:

 Να δώσουμε στις αγοραστικές μας δαπάνες και χαρακτήρα κοινωνικής επένδυσης.

 Να δώσουμε το μήνυμα στους παρόχους και τους προμηθευτές ότι μπορούν και αξίζει να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων που αναλαμβάνουν.

 Να αναπτύξουμε νέες αποτελεσματικότερες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών σε κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τον δυναμισμό των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω ευέλικτων διαδικασιών και ποιοτικότερων κριτηρίων.

 Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μίας δυναμικής και καινοτομικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ως ΠΕΔΑ θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους Δήμους, που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλές κοινωνικές προκλήσεις σε ένα εξαιρετικά δυσχερές δημοσιονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στην χώρα μας ο θεσμός των Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθειών δεν έχει ενεργοποιηθεί ευρέως και η σχετική τεχνογνωσία είναι περιορισμένη ιδίως σε επίπεδο Δήμων.

Με την σημερινή πρωτοβουλία, η ΠΕΔΑ ελπίζει να συμβάλλει στην έναρξη ενός διαρκούς διαλόγου σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σημασία των Κοινωνικά Υπεύθυνων Προμηθειών και να ενδυναμώσει τα στελέχη των ΟΤΑ προκειμένου να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις νέες δυνατότητες.»
Σχολιάστε