Δήμος Παύλου Μελά: Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρατείνεται η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπροσώπων  φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημοτών στο Δήμο Παύλου Μελά, μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου του έτους 2019.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» συνιστάται στο Δήμο Παύλου Μελά  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Μέλη της επιτροπής ορίζονται :

  1. Εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων

  1. Δημότες

Ως εκ τούτου, καλούνται ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες να δηλώσουν συμμετοχή, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: [email protected]  και [email protected]  είτε στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, (Καραολή & Δημητρίου 1, 1ος όροφος, στη γραμματεία δημοτικού συμβουλίου).
Σχολιάστε