Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Λαυρεωτικής

Την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Λαυρεωτικής με θητεία από 01.09.2019 έως και 31.08.2020.

◘ Με την υπ’ αριθμ. 774/ 02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
• Στουραΐτης Ηλίας του Ευαγγέλου
• Αργεντίνη Ασπασία του Κωνσταντίνου
• Κανελλοπούλου Ελένη του Άγγελου
• Μακροδημήτρης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

◘ Με την υπ’ αριθμ. 775/ 02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι χωρίς αμοιβή ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
• Αδάμης Ιωάννης του Δημητρίου
• Ζαγουρής Χαράλαμπος του Νικολάου
• Λουκάς Δημήτριος του Βασιλείου
• Αδάμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
• Άμαντος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Σχολιάστε