Οι τρεις αντιδήμαρχοι που όρισε ο Ελευθέριος Κυριακίδης στη Θάσο

Ο Νέος Δήμαρχος Θάσου κ. Κυριακίδης Ελευθέριος  μετά τις χθεσινές αρχαιρεσίες του  δημοτικού συμβουλίου,  όρισε σήμερα  τρεις  Αντιδημάρχους. 

Ειδικότερα ανέθεσε καθήκοντα

Αντιδήμαρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στον κ. Στρατηγέντα Σωτήριο

Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στον κ. Τσολάκη Σταύρο και

Αντιδήμαρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας στον κ. Πυρήνα Ευστράτιο .

Περδικίδης Βασίλης
Σχολιάστε