Η ατζέντα του ερχόμενου δημοτικού συμβουλίου του δήμου Εορδαίας

Την ερχόμενη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δ.Σ. Εορδαίας.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 25 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης :
1. Τροποποίηση συστατικής πράξης – Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων ( ΔΕΤΗΠ, ΔΕΥΑΕ,
ΚΕΔΕ ). Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙΠΠΑΠ.)»
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος : Παναγιώτης Πλακεντάς
3. Τροποποίηση συστατικής πράξης Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος : Παναγιώτης Πλακεντάς
4. Τροποποίηση συστατικής πράξης – Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος : Παναγιώτης Πλακεντάς
5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος : Παναγιώτης Πλακεντάς
6. Συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

8. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
10. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
11. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής Διαχείρισης «κρίσεων » για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
12. Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο ύδρευσης Ολυμπιάδας – Γαλάτειας – Αναργύρων
Εισηγητής : Παναγιώτης Πλακεντάς
13. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς
14. Αντικατάσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής :
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.
15. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση Πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019 και τρόπος εκτέλεσης έργων.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
16. Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίηση υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1 ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ» της πράξης με τίτλο ΟΣΑΑ ΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής
Σχολιάστε