Εξελέγη το Προεδρείο του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για την περίοδο 2019 – 2021

Πραγματοποιήθηκε ηρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Παλλήνης με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, καθώς και των αιρετών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 • Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Κώστας Σμέρος,
 • Αντιπρόεδρος η κ. Φιλίτσα Δασκαλάκη
 • Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Καρκούλιας.

Η κατανομή των θέσεων γίνεται όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή η θέση του Προέδρου καλύπτεται από την πλειοψηφία, του Αντιπροέδρου από την μείζονα μειοψηφία και του Γραμματέα από την ελλάσονα μειοψηφία.

Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες για την ανάδειξη των έξι μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα οποία εκλέγονται από το Δημοτικό συμβούλιο. Σε αυτές τις επιτροπές, όπως ορίζει ο Νόμος, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος (ή ένας Αντιδήμαρχος που έχει ορίσει ο Δήμαρχος), ενώ δύο από τα μέλη του είναι αντιδήμαρχοι που επίσης τους ορίζει ο ίδιος.

Η Σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής έχει ως εξής:

 

 • Πρόεδρος: Ζούτσος Αθανάσιος (Δήμαρχος)
 • Μέλος (οριζόμενο από τον Δήμαρχο): Αβαρκιώτης Φώτης
 • Μέλος (οριζόμενο από τον Δήμαρχο): Δημητριάδης Βασίλης
 • Μέλος: Μελισσά Βασιλική
 • Μέλος: Μουρτζιάπης Γεώργιος
 • Μέλος: Λιακόπουλος Άγγελος
 • Μέλος: Μερτύρης Παναγιώτης
 • Μέλος: Μακρή Ραχήλ
 • Μέλος: Κουνενάκη Ειρήνη

 

 

Η Σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

 

 • Πρόεδρος: Ζούτσος Αθανάσιος (Δήμαρχος)
 • Μέλος (οριζόμενο από τον Δήμαρχο): Μελισσά Βασιλική
 • Μέλος (οριζόμενο από τον Δήμαρχο): Λιακόπουλος Άγγελος
 • Μέλος: Ζινέλη Καλλιόπη
 • Μέλος: Μπαξεβάνης Δημήτριος
 • Μέλος: Σταματίου Θεόδωρος 
 • Μέλος: Οικονόμου Αθανάσιος
 • Μέλος: Μήλας Κωνσταντίνος
 • Μέλος: Κόπτη Μήλια

 

 
Σχολιάστε