Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Σχολιάστε