Άρχισε η ανανέωση στόλου και εξοπλισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανανέωσης και συμπλήρωσης στόλου οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, άρχισε να  υλοποιείται.

Το πρώτο όχημα παρελήφθη ήδη από το Δήμο και μπαίνει  σύντομα σε χρήση, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διοικητικές  διατυπώσεις (αριθμό κυκλοφορίας  κτλ)

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο, λειτουργικό και εξαιρετικά παραγωγικό σάρωθρο, με ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας και αυτοματισμούς και δυνατότητα σάρωσης και των πεζοδρομίων.

Το τίμημα ανήλθε σε 188.480 €, από τα οποία οι 120.000 €  καλύφθηκαν από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και τα υπόλοιπα από το Δήμο. Η προσθήκη του νέου σαρώθρου στο δυναμικό της καθαριότητας.

Στο υλοποιούμενο πρόγραμμα ανανέωσης και συμπλήρωσης στόλου οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνονται:

  • Δυο υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα, των 16 τόνων, προϋπολογισμού 334.800 €. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης πρακτικού ελέγχου των τεχνικών προσφορών.
  • Ένα τριαξονικό φορτηγό με αρπάγη, προϋπολογισμού 198.400 €. Ο διαγωνισμός βρίσκεται, επίσης, στο  στάδιο σύνταξης πρακτικού έγκρισης  των τεχνικών προφορών.
  • Ένα γερανοφόρο όχημα με καλάθι, προϋπολογισμού 105.400 €. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου . ( έχουν εγκριθεί και οι τεχνικές προσφορές).
  • Ένα αστικό λεωφορείο, 25 θέσεων καθημένων και 15 θέσεων όρθιων, προϋπολογισμού 164.920 € . Έχει αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος .
  • Δυο μικρά αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα, προϋπολογισμού 144.950 ευρώ. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών.

Η σχετική προετοιμασία και η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών είχε αρχίσει από το 2017 και η έγκρισή τους από την οικονομική επιτροπή έγινε με την υπ΄αριθμ. 227/26-9-2018 ομόφωνη απόφασή της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανερχόταν σε 948.476 ευρω από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το άνοιγμα των προσφορών έχει γίνει από 19 Φεβρουαρίου 2019.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών  του διεθνούς διαγωνισμού και η απόκτηση των παραπάνω οχημάτων και εξοπλισμού, θα συντελεστεί σταδιακά το αμέσως προσεχές διάστημα και πριν τη λήξη του 2019.

Εκτός από τα παραπάνω ο  Δήμος απέκτησε ήδη από τον ΟΔΔΥ ένα όχημα, τύπου VAN, μάρκας «RENAULT» αντί του ποσού των 1.500ευρω.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Δήμος εξοπλίζεται με όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της πόλης και των πολιτών, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας και να αναδιοργανωθεί η δημοτική συγκοινωνία, που αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για πολύ κόσμο.

Η εξασφάλιση των προαναφερόμενων μέσων έγινε οργανωμένα, μελετημένα και προγραμματισμένα, από την απερχόμενη διοίκηση.

 
Σχολιάστε