Υπογραφή Σύμβασης Έργου οδοποιίας ΑΣΤΡΙΚΑΣ -ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι,την Δευτέρα 15/07/2019,στο Δημαρχείο στο Γεράνι υπογράφτηκε η Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 448.000,00€, μεταξύ του Δήμου Πλατανιά  και του αναδόχου του Έργου «Μαραβελάκη Σταύρου»

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. (ενάριθμος έργου 2018ΣΕ08210014 – Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006179045 της Σ.Α. 082/1) και αφορά,

Την αναβάθμιση της αγροτικής οδού “Άστρικας – Μεσονήσι”, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Άστρικα, συνολικού μήκους περί τα 2 χιλιόμετρα,ώστε η οδός να ασφαλτοστρωθεί, να βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου , έτσι ώστε αυτός να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και να συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής , καθώς πλέον θα συνδέονται οικισμοί της ενδοχώρας με αναβαθμισμένο οδικό δίκτυο.

 
Σχολιάστε