Προσλήψεις εποχιακών για την Πολιτική Προστασία στο Δήμο Χαλανδρίου

Σε διαδικασίες άμεσης  πρόσληψης έως 11 εργαζομένων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυρασφάλεια) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου . Την απόφαση υπογράφει ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος

Οι προσλήψεις είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες και αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΔΕ Οδηγοί: 6 εργαζόμενοι
  • ΔΕ Κηπουροί: 5 εργαζόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών
Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ.
2132023862,865,870).
Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης
της παρούσης στο Δημοτικό κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι.

Η ΠΡΟΚΎΡΗΞΗ ΕΔΩ
Σχολιάστε