Νέο έργο Smart Parking έρχεται στον Δήμο Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας ανέθεσε στην Dotsoft το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με χρήση υπόγειων αισθητήρων».

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο Σύστημα Πληροφόρησης Ελεύθερων θέσεων στάθμευσης.

Η σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

Πλήρης και ανά πάσα στιγμή εποπτεία των θέσεων στάθμευσης

Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών

Τόνωση της εμπορικής κίνησης

Καλύτερος συντονισμός του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν από την DOTSOFT Α.Ε. είναι:

Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης mobile εφαρμογών πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης

Εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης, υπόγειων αισθητήρων ανίχνευσης διαθεσιμότητας στάθμευσης και αναμεταδοτών και Gateways για την μετάδοση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης

Ανάπτυξη Κεντρικής Πλατφόρμας για τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την αποτύπωση του συνόλου των δεδομένων από το σύστημα στάθμευσης καθώς και τη διάθεσή τους μέσω API

Back Office λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης υπόγειων αισθητήρων

Υπηρεσίες δοκιμών του λογισμικού και πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και σύνταξη στατιστικών από τη χρήση του.
Σχολιάστε