Διαλογή στην πηγή ,ξεκίνησε η λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Τη λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου (ΚΠΣ) ξεκίνησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση μεθόδων διαλογής στην πηγή. Πρόκειται για αυτοκινούμενο όχημα, με ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο και ξεχωριστά μέσα εναπόθεσης για κάθε υλικό που συλλέγεται. Κατά τους επόμενους μήνες, το όχημα θα σταθμεύει σε πλατείες, πλαζ και λαϊκές αγορές της πόλης σύμφωνα με σταθερό πρόγραμμα.

Ο στόχος της δράσης αποσκοπεί προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος με τη μείωση των απορριμμάτων, δια της μεθόδου Διαλογή στην Πηγή.  Ειδικότερα, αφορά τους κατοίκους ως προς την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και κυρίως την επιβράβευση τους μέσω πίστωσης πόντων (αναλόγως του είδους υλικού και της ποσότητας που απορρίπτεται), στην Κάρτα Ανακύκλωσης του Δημότη (RFID card). Η κάρτα διανέμεται δωρεάν στα σημεία λειτουργίας του Δήμου και η εξαργύρωση των πόντων θα γίνεται από τον δήμο.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα της διαλογής των αποβλήτων σε 7 ρεύματα: Μέταλλα, Πλαστικά, Χαρτί, Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  Μικρού Μεγέθους, Βρώσιμα έλαια & λίπη. 
Σχολιάστε