Περιφέρεια Αττικής: Κατάλληλες για κολύμβηση οι παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής

Μετά από μετρήσεις που διενήργησε η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι παραλίες του Δήμου Λαυρεωτικής είναι καθαρές και ασφαλείς για κολύμβηση.

Συγκεκριμένα οι παραλίες που εξετάστηκαν είναι οι παρακάτω: Λεγραινά, Σούνιο, Λιμάνι Πασσά, Πουνταζέζα, Πόρτο Εννιά, Δασκαλειό και Κακή Θάλασσα.

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας.

Για να δείτε τον πίνακα αναλύσεων των ακτών κολύμβησης του Νομού Αττικής 2019 μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα.
Σχολιάστε