Δήμος Βύρωνα: Ανακοίνωση για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών

Ο Δήμος Βύρωνα με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών γίνεται με αργούς ρυθμούς λόγω βλαβών στα οχήματα αποκομιδής τους.

Παράλληλα ζητά την κατανόησή των πολιτών και παρακαλεί στο πλαίσιο του εφικτού να μην αφήνουν ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά στους δρόμους προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή ροή αποκομιδής τους.

Επίσης, πληροφορεί ότι η αποκομιδή αδρανών υλικών και αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου και για αυτό παρακαλούνται οι δημότες όπως μεριμνήσουν για την ενοικίαση κάδων για την ορθολογική διαχείρισή τους.
Σχολιάστε