Δ. Σπάτων – Αρτέμιδος: Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης για μείωση διαρροών

Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου και ξεκινά η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει ποτέ στο Δήμο μας, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3.000.000€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, και στοχεύει στην εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων.
Σχολιάστε