«Γιάννενα Νέα Εποχή»: Μείωση των Δημοτικών Τελών και Στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων

Την πρότασή της για τη μείωση των δημοτικών τελών και την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω των δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων κατέθεσε η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή».

Την πρόταση παρουσίασε στα μέσα ενημέρωσης η Βίκυ Κώστα ενώ παραβρέθηκαν ο υποψήφιος δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο  Δήμος Ιωαννιτών, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, καταναλώνει για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού των οδών και την  ηλεκτροδότηση των κτιρίων του ετησίως αρκετά εκατομμύρια κιλοβατώρες με ένα κόστος περίπου 0,125 ευρώ/kWh. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας καταναλώνεται για τον φωτισμό δρόμων και πλατειών και μικρότερα για άλλες υπηρεσίες, όπως κτίρια και σχολεία.

Αυτά τα χρήματα  αποτελούν μια ανελαστική δαπάνη, η οποία καλύπτεται από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού. Έτσι, μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος από ένα δήμο σημαίνει υψηλά τέλη ηλεκτροφωτισμού και το αντίστροφο.

Ο νόμος 4513 που ψηφίστηκε το 2018 δίνει την δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα μειώνουν σημαντικά το κόστος για ηλεκτρικό ρεύμα και κατ’ επέκταση δημιουργούνται οι συνθήκες για μείωση των δημοτικών τελών, που σημαίνει ελάφρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο νόμος επιτρέπει σε δήμους, αλλά και σε ομάδες πολιτών, να συστήσουν τις λεγόμενες «ενεργειακές κοινότητες» και να επενδύσουν για το ηλεκτρικό τους ρεύμα σε μονάδες ανανεώσιμης ενέργειας – οι γνωστές ΑΠΕ – δηλαδή σε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.

Η ενεργειακή κοινότητα είναι ένα νέο εργαλείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δημότες καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός των ορίων του νομού που βρίσκεται ο δήμος. Βασίζονται στην δημοκρατική αρχή ένα μέλος ισοδυναμεί με μία ψήφο ανεξάρτητα από τα μερίδια που διαθέτει το καθένα. Σκοπός της είναι η παραγωγή, διάθεση ή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η εξοικονόμηση ενέργειας και πολλά άλλα.

Η  κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από ενεργειακές κοινότητες που θα δημιουργήσει ο Δήμος με τη συμμετοχή του ιδίου, εμπόρων, ιδιωτών, επαγγελματιών κ.λ.π, δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγομένων Kwh με καταναλωθείσες Kwh από τα μέλη της κοινότητας με προφανές τεράστιο όφελος για τους συμμετέχοντες στις ενεργειακές κοινότητες. Το όφελος αυτό ξεπερνά  το 50% της σημερινής δαπάνης για την ενέργεια, με προοπτική μηδενισμού στο μέλλον.

Η πρόταση για το Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος  θα δημιουργήσει μία κοινωνική επιχείρηση παραγωγής ενέργειας (ΚΕΠΕ) η οποία θα συστήσει μία ενεργειακή κοινότητα σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Ο Δήμος έχει δικαίωμα, με βάση τη νομοθεσία, να κάνει συμψηφισμό μέχρι 1 ΜW εγκατεστημένης ισχύος  για κάθε ενεργειακή κοινότητα.

Σε κάθε Δημοτική Ενότητα, σε διαθέσιμους χώρους (π.χ. δημοτικά κτήρια ή εκτάσεις) θα εγκατασταθούν Φωτοβολταϊκά. Η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που χρειάζεται ο  δήμος ( για κοινόχρηστο φωτισμό, κτίρια, σχολεία) και η ενέργεια που περισσεύει θα διανέμεται δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια στα πιο αδύναμα νοικοκυριά της κάθε κοινότητας (για παράδειγμα σε όσους είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) αντιμετωπίζοντας έτσι σε ένα βαθμό το φαινόμενο της Ενεργειακής Φτώχειας.

Οι δυνατότητες που έχουν οι δήμοι ιδρύοντας ενεργειακές κοινότητες είναι πάρα πολλές.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τελών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να ενισχύσει την μικρομεσαία τοπική επιχειρηματικότητα και να δώσει την δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής.
Σχολιάστε