Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Η Λήμνος σε κίνηση!

Η Χριστιάνα Καλογήρου σε εκδήλωση παρουσίασε τα έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Λήμνο.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργάνωσε στη Μύρινα της Λήμνου, συνάντηση ενημέρωσης με θέμα: «Η Λήμνος σε κίνηση».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, τον Έπαρχο Λήμνου Ευάγγελο Γιαρμαδούρο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κωνσταντίνο Αδαμίδη και την Περιφερειακή Σύμβουλο Δέσποινα Κατσανέρη, τα έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έγιναν, γίνονται και ακολουθούν στο νησί της Λήμνου.

Η Χριστιάνα Καλογήρου παρουσιάζοντας τα έργα τόνισε ότι η αντίληψη με την οποία πορεύεται η Περιφερειακή Αρχή βασίζεται στο τρίπτυχο:

 • Ισορροπημένη ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση της παραγωγής και του εισοδήματος.
 • Δίκαιη κατανομή των πόρων.

Ειδικότερα, τα έργα που γίνονται και είναι χρηματοδοτούμενα από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είτε υλοποιούνται από την ίδια είτε από άλλους φορείς, είναι τα εξής:

 • Έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου της Λήμνου, συνολικού προϋπολογισμού 3.611.000 ευρώ.
 • Έργα στον τομέα της Υγείας, προϋπολογισμού 1.864.865 ευρώ.
 • Έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 4.256.402 ευρώ.
 • Έργα στον τομέα του Πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 5.146.662 ευρώ.
 • Έργα στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας, συνολικού προϋπολογισμού 772.320 ευρώ.
 • Έργα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτινου Δυναμικού, συνολικού προϋπολογισμού 1.440.000 ευρώ.
 • Έργα και μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού 1.254.000 ευρώ.
 • Έργα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 2.835.884 ευρώ.
 • Γενικά Αναπτυξιακά Έργα, προϋπολογισμού 1.374.250 ευρώ.
 • Έργα ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων και της Βιοποικιλότητας της Λήμνου.
 • Έργα ενίσχυσης του τουρισμού και της αγροδιατροφής.

Επίσης, ακολουθούν προγραμματισμένα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου της Λήμνου, που θα ανέλθουν σε συνολικό προϋπολογισμό 8.978.568 ευρώ.

Δείτε την σχετική παρουσίαση.
Σχολιάστε