Συντήρηση Οδικού Δικτύου Βόρειας Ικαρίας από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Βόρειας Ικαρίας (Β΄ Φάση)» συνολικού Προϋπολογισμού 759.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας και ειδικότερα:

– Συντήρηση και ασφαλτόστρωση κατά τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου,   στο οποίο περιλαμβάνεται και το Τμήμα Στελί- Φραντάτο.

– Καθαρισμός και διάνοιξη τάφρων.

– Κατασκευή τεχνικών έργων.

– Εργασίες σήμανσης, διαγράμμισης & τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 12 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Σχολιάστε