Έντεκα συμβάσεις στον Δήμο Κηφισιάς

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 11 υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, έδωσε το ΑΣΕΠ στον Δήμο Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΠΕ Ζωγράφων 2 (θέσεις)
  • ΤΕ Μαέστρων 2
  • ΔΕ Χοροδιδασκάλων 1
  • ΔΕ Φωτογράφων 1
  • ΔΕ Μουσικών 2
  • ΔΕ Δημοσιογράφων 1
  • ΔΕ Ηθοποιών 1
  • ΔΕ Δασκάλων χειροτεχνίας 1 (θέση)

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Πηγή: workenter.gr
Σχολιάστε