Π.Ε. Τρικάλων: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων φαρμακοποιών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων, μετά από νέα ενημέρωση που είχε από την Π.Ε.Κ. Μακεδονίας όσον αφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων φαρμακοποιών στη Θεσσαλονίκη για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, άλλαξε από Μάρτιο σε Απρίλιο.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 20-03-2019, στο γραφείο 236, 2ος όροφος.

-πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στο 2431351536

-παράβολο εξετάσεων (αξίας 11,74 €) μόνο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού & Καρόλου Ντήλ γωνία).
Σχολιάστε