Ο απολογισμός του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χ. Μέτιου για το 2018 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ για το 2018, ήταν το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν, με πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, στους τομείς της ενέργειας, της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού/πολιτισμού, του πρωτογενούς τομέα, της υγείας, της οδικής ασφάλειας.

Στη συνέχεια από την Περιφέρεια ΑΜΘ δόθηκαν στη δημοσιότητα τα βασικά σημεία του Απολογισμού Πεπραγμένων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ όπως παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την εισήγηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Δείτε εδώ τον απολογισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ
Σχολιάστε