Επίσκεψη του Δημάρχου Πάργας στον Δήμο Erdemli της Μερσίνας στην Τουρκία

Εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πρόγραμμα «Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS)» (Τουρκία- Ευρωπαϊκή Ένωση), το έργο «Local Quality Covenant and Sustainable Tourism» (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και Βιώσιμος Τουρισμός) με επικεφαλής  το Δήμο Erdemli της Μερσίνας (Mersin) της Τουρκίας, και εταίρους το Δήμο Πάργας, το Πανεπιστήμιο της Μερσίνας της Τουρκίας και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τριμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από το Δήμαρχο Πάργας  κ. Αντώνη Νάστα και  τους κ. Αντώνιο Ζυγούρη και κα Ηλιάνα Γιούργα που είναι επαγγελματίες του τουρισμού, θα επισκεφτεί  το διάστημα από 11 έως 14 Φεβρουαρίου το  συνεργαζόμενο Δήμο Erdemli της Μερσίνας (Mersin)  στην Τουρκία,  μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Mükerrem Tollou.

Το ταξίδι περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις τύπου , συζητήσεις για τις ευκαιρίες ανάπτυξης του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας που παρέχονται μέσα από σχέσεις κρατών συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και  την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών στους κύριους τομείς ανάπτυξης των δύο πόλεων, περιλαμβάνοντας κατά κύριο λόγο, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Στόχος του  Προγράμματος «Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS» είναι η ανάπτυξη  και η εμβάθυνση της σχέσης συνεργασίας   μεταξύ πόλεων,  τοπικών διοικήσεων και αρχών στην Τουρκία και των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών διοικήσεων και τοπικών αρχών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας,  σύμφωνα με το ευρωπαϊκό  κεκτημένο,  τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών  και τις προτεραιότητες του CEMR.

Το συγκεκριμένο έργο «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και Βιώσιμος Τουρισμός», προϋπολογισμού 126.000 ευρώ, επικεντρώνεται στους  δύο  μεσογειακούς  Δήμους Πάργας και του  Erdemli , με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και πλούσια φυσικά οικοσυστήματα, στα οποία πραγματοποιείται ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Στόχος του είναι  η προώθηση ενός καινοτόμου μοντέλου βιώσιμου τουρισμού που προστατεύει και ενθαρρύνει την πολιτιστική  ταυτότητα, την προστασία  του περιβάλλοντος και διατηρεί τους φυσικούς πόρους.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας) ανάμεσα στους  δύο Δήμους, ανταλλαγές επισκέψεων και τεχνογνωσίας καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων στην Ελλάδα και την Τουρκία που θα παρακολουθήσουν επαγγελματίες και απασχολούμενοι στον τουρισμό για την υιοθέτηση καλών πρακτικών.
Σχολιάστε