Δήμος Θεσσαλονίκης: «Στο δρόμο» εκατοντάδες οικογένειες για τον… ποδηλατόδρομο!

Επί ποδός εκατοντάδες οικογένειες στην Τούμπα Θεσσαλονίκης λόγω χάραξης ποδηλατόδρομου σε ακατάλληλο δρόμο ενώ υπάρχει παράλληλος και… καταλληλότερος!

«Οι υπογραφές που έχουμε συγκεντρώσει είναι περισσότερες από 450 ενώ υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσουν τις… 10.000!» σημειώνει ο Νίκος Καραγιαννακίδης, ο δικηγόρος των δημοτών
 οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κοινωνική και οικονομική αναταραχή που προκαλεί  ο δήμος Θεσσαλονίκης με τον «σχεδιασμό του… ποδαριού».
Σε επιστολή της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Περιοχής Παπάφη προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας και τον πρόεδρο Πάρι Μπίλλια σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι έχει προκληθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα «από την οριστική απώλεια τετρακοσίων πενήντα (450) περίπου θέσεων στάθμευσης εξ αιτίας επικειμένου δημοτικού έργου στον άξονα Παπάφη (από Καυταντζόγλου έως Κλεάνθους) – Κλεάνθους (από Παπάφη έως Οστροβού) – Πλατείας Μικρασιατικού & Θρακιώτικου Ελληνισμού. Η άτυπη Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων και Επαγγελματιών της Οδού Παπάφη και των παρακειμένων οδών, που έχει συσταθεί εδώ και τρείς μήνες περίπου, και η οποία εκφράζει, θέλουμε να πιστεύουμε, το 99% των περίπου 12.000 κατοίκων της περιοχής όπου θα βαρύνουν δυσμενέστατα οι άμεσες επιπτώσεις του έργου κατασκευής ποδηλατοδρόμου στον άξονα Παπάφη (από Καυταντζόγλου έως Κλεάνθους) – Κλεάνθους (από Παπάφη έως Οστροβού) – Πλατείας Μικρασιατικού & Θρακιώτικου Ελληνισμού, απευθυνόμεθα σε εσάς, το Τεχνικό Επιμελητήριο (Κεντρικής Μακεδονίας) ως, κατά νόμον, αρμοδίου θεσμοθετημένου τεχνικού συμβούλου της ευρύτερης Πολιτείας επί τεχνικών θεμάτων και επί δημοσίων έργων.
Το έργο, περί του οποίου ο λόγος, ενεκρίθη με την υπ’αριθμ. 1582/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Το έργο υιοθετήθηκε ως αναπτυξιακό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την ονομασία: «Βελτιστοποίηση υφιστάμενου άξονα ποδηλατόδρομου και επέκταση αυτού» με Κωδικό ΟΠΣ 5014559 και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και οι μελέτες του, ως πληροφορούμεθα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί από πλευράς τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου σύγκεινται στην δημιουργία αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, πλάτους, αυτού καθ’ εαυτού, 2,5 μ. και προστατευτικής κτιστής νησίδος, πλάτους 0,70 μ. και ικανού ύψους, που θα διαχωρίζει την ποδηλατοκίνηση από την αυτοκίνηση. Συνολικό εύρος, δηλαδή, ποδηλατοδρόμου: 3,30 μ., το οποίο εύρος θα εξοικονομηθεί εις βάρος του υφισταμένου οδοστρώματος, αφού ο ποδηλατόδρομος θα «κολλήσει» στο κράσπεδο του υφισταμένου πεζοδρομίου (της πλευράς των περιττών αριθμών), το πλάτος του οποίου δεν θίγεται.

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Περιοχής Παπάφη Νίκος Καραγιαννακίδης ύστερα από επιτόπια αυτοψία «δυστυχώς, η μελέτη του έργου, μολονότι έχει ζητηθεί επισήμως από τον Δήμο, ήδη από την 20η Δεκεμβρίου 2018, δεν μας έχει ακόμη αποσταλεί. Παρομοίως, και αντίγραφο της οικείας Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ζητηθεί, ήδη από την 10η Δεκεμβρίου 2018, και επίσης δεν μας έχει αποσταλεί. Το έργο αυτό θα έχει τις εξής μόνιμες και διαρκείς συνέπειες, άμεσα ήδη από την φάση της κατασκευής του: την οριστική απώλεια τετρακοσίων πενήντα (450) περίπου θέσεων στάθμευσης, που αντιστοιχούν στην απώλεια ενός parking εμβαδού 5,6 περίπου στρεμμάτων. Θυμίζουμε πώς η Πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης έχει έκταση 6,2 στρεμμάτων»

Η επιστολή προς το ΤΕΕ σημειώνει επίσης «Οι εκατόν πέντε (105) εξ αυτών των θέσεων θα απωλεσθούν από τον μονόδρομο της Παπάφη (από Καυταντζόγλου έως Κωνσταντίνου Καραμανλή), ενώ οι υπόλοιπες από το υπόλοιπο τμήμα της Παπάφη (από Παπάφειο έως Κλεάνθους) και της Κλεάνθους (από Παπάφη έως Οστροβού). Οι 450 αυτές θέσεις στάθμευσης εξυπηρετούν σήμερα, με την κυκλική στάθμευση, χίλια τρακόσια πενήντα (1350) περίπου οχήματα, κατοίκων και επαγγελματιών. Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, η αφόρητη πίεση από την αγωνιώδη αναζήτηση στάθμευσης θα μεταφερθεί στις παρακείμενες οδούς. Υπολογίζουμε πώς πρόκειται για μιαν εκτεταμένη, άκρως πυκνοδομημένη περιοχή, του Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος – πιθανόν το 1/3 του συνόλου της εκτάσεως του Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος – η οποία θα επηρεαστεί άμεσα από την μαζική απώλεια θέσεων στάθμευσης και αφορά στις οικιστικές νησίδες, που αναπτύσσονται στο πολεοδομικό πλέγμα, που συγκροτούν οι εξής οδοί: Παπάφη, Καυταντζόγλου, Κιλκισίου, Λαχανά, Δοϊράνης, Νευροκοπίου, Κρέσνας, Ιωαννίνων, Περδίκα, Περικλή Μεσημέρη, Πέτρου Σπανδωνίδη, Κορυτσάς, Κωνστ. Καραμανλή, Τροίας, Αλεξ. Συμεωνίδη, Αρχιμήδους, Αιγάλεω, Κατσιμίδη, Σιδηροκάστρου, Ομήρου, Ύδρας, Ευρυβιάδου, Βαλτετσίου, Άνω Τζουμαγιάς, Κίμωνος, Ι. Πασαλίδη, Υμηττού, Γεωργίου Αργέντη, Οστροβού, Μεσολογγίου, Διογένους, Πεστών, Ικονίου, Καππαδοκίας, Κλεάνθους.

Η πίεση, από την ένταση της αναζήτησης θέσεως στάθμευσης τουλάχιστον εις ό,τι αφορά στο αρχικό τμήμα (του μονοδρόμου της Παπάφη) θα μεταφερθεί έως και την 1η παράλληλο, βορείως της Λεωφόρου Στρατού, όπου η πρόσφατη τοποθέτηση πασαλακίων μεταξύ των δύο λωρίδων της ίδιας κατεύθυνσης, δημιούργησε ήδη μία μεγάλη συμπίεση στην στάθμευση προς τους από βορράν της Λεωφόρου Στρατού δρόμους. Ο ίδιος ο πολλαπλασιασμός της κίνησης από την δραματική επιμήκυνση του χρόνου ευρέσεως θέσεως στάθμευσης εκ μέρους τόσων οχημάτων θα πολλαπλασιάσει δραματικά τους παραγώμενους ρύπους και θα επιδεινώσει πολλαπλασιαστικά την ρύπανση σε όλη την ως άνω επηρεαζόμενη περιοχή. Ας σημειωθεί, πώς, ως εννοήσαμε από τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες και παραστάσεις μας, καμμία πρόνοια, δεν φαίνεται να υπάρχει, ή να προβλέπεται στην υφισταμένη μελέτη περί της εκτονώσεως έστω, ή μερικής καν θεραπείας, του μείζονος προβλήματος που θα προκαλέσει η κατασκευή του έργου αυτού. Πόσω μάλλον, που η κατασκευή Σταθμού του Μετρό, επί του άξονος σχεδόν του έργου, σε μέρος του οικοπέδου του Παπαφείου, θα απαιτήσει οπωσδήποτε την παρουσία αφθόνων διατιθέμενων θέσεων στάθμευσης στην γύρω περιοχή, όταν μάλιστα θα προσελκυσθούν και οχήματα από πλέον μεμακρυσμένες οδούς, που θα αναζητούν θέση στάθμευσης προκειμένου οι εποχούμενοι να χρησιμοποιήσουν εν συνεχεία το Μετρό. 

Περί του επικειμένου έργου οι κάτοικοι του μονοδρόμου της Παπάφη έμαθαν εντελώς τυχαία, όταν περί τας αρχάς του περασμένου Δεκεμβρίου (έτους 2018), ζητήθηκε από ΑμΕΑ της γειτονιάς να μεταφέρει την θέση στάθμευσής της από την βόρεια πλευρά του δρόμου (αυτή των περιττών αριθμών) στην νότια πλευρά, όπου και όντως την μετέφερε σε λοξή στάθμευση (μία ακόμη αναπηρική θέση σε λοξή στάθμευση υφίσταται στον μονόδρομο). Η δική της απορία υπήρξε και δική μας κι έτσι πληροφορηθήκαμε τα τεκταινόμενα. Οι δε κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής πάνω από την Νέα Εγνατία (Κωνσταντίνου Καραμανλή) πληροφορήθηκαν περί του έργου μόλις πρό δεκαημέρου με δική μας πρωτοβουλία. Τα ισχυριζόμενα εκ μέρους του Δήμου και αναπαραγώμενα από συλλογικότητες συνεργαζόμενες με τον Δήμο πώς δήθεν υπήρξε μακρά και ενδελεχής διαβούλευση και ενημέρωση των κατοίκων, που δήθεν συμφωνούν με το έργο, όπως αυτό, με απόλυτη προχειρότητα, κατά την γνώμη μας, έχει σχεδιασθεί, ανήκουν στα πλαίσια, επιεικώς της φαντασίας. Η επίκληση κάποιων events και happenings, που έλαβαν χώρα την τελευταία διετία, βάσει των ισχυρισμών του Δήμου, με επίκεντρο το κτήριο της Δ΄ Δημοτικής Ενότητος και με την συμμετοχή «ημετέρων», δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να «βαπτιστούν» «διαβούλευση» και «ενημέρωση».

Εάν υπήρχε ενημέρωση και επεκφρασμένη συμφωνία προς τί η σημερινή μαζική αντίδραση αγανάκτησης εκ μέρους των κατοίκων εναντίον των σχεδίων του Δήμου. Ουδείς λογικός άνθρωπος μπορεί να είναι εναντίον του ποδηλάτου και των ποδηλατοδρόμων, ή αντίστοιχα του αυτοκινήτου, αλλά οι μεθοδεύσεις του Δήμου, η προχειρότητα της μελέτης, η πλήρης παγερή εν τοις πράγμασιν και εν τοις λόγοις αδιαφορία για το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που προκαλεί η από την μια μέρα στην άλλη άμεση απώλεια εκατοντάδων θέσεων στάθμευσης, η εμμονικής φύσεως μετάβαση στο X, το Ψ και το Ω, πρίν ληφθεί στοιχειώδης καν πρόνοια για το Α και το Β, η προσπάθεια επιβολής μοντέλλων του εξωτερικού, με εξουσιαστικό και δραστικό τρόπο, σε μια πόλη με δική της ιδιοπροσωπία, διαμορφωθείσα δυστυχώς κατά το β΄ και γ΄τέταρτο του 20ου αι., για την οποίαν δεν ευθύνονται οι σημερινοί εν ζωή κάτοικοι, η παντελής έλλειψη διαβούλευσης, ή μάλλον η επιδίωξη και αποσιώπησης περί των σχεδιαζομένων, θυμίζουν καταστάσεις Κατοχής, ή καθεστώτων τύπου Τσαουσέσκου.

Το κλίμα επιβαρύνει περαιτέρω η συνεχής επίκληση εκ μέρους του Δήμου, και των όποιων φερεφώνων του, Αποφάσεως της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, του έτους 1984, προ μιάς γενεάς, με την οποίαν απαγορεύετο τότε η στάθμευση στον μονόδρομο της Παπάφη, όταν (τότε) ο δρόμος ήταν διπλής κατευθύνσεως, διήρχετο δι’αυτού το αστικό λεωφορείο –έπαψε οριστικά να διέρχεται ήδη από το έτος 1987 – και τα οχήματα των κατοίκων της Παπάφη δεν ήσαν παραπάνω από 30, ή 40. Η απόφαση αυτή της Τροχαίας Θεσαλονίκης έχει ήδη ανατραπεί από νεώτερη απόφαση της ιδίας της Τροχαίας που αίρει την απαγόρευση σε όλη την Παπάφη, ενώ με πρόσφατη γνωμάτευσή της, του έτους 2017, και σε ανύποπτο χρόνο, η Τροχαία εισηγείται στην αρμόδια του έργου Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητος και Δικτύων την τοποθέτηση κατάλληλης διαγράμμισης επί του νοτίου (δεξιού) μέρους της οδού, χάριν και της λοξής μάλιστα σταθμεύσεως για την οποίαν η ίδια η Τροχαία ουδεμία έχει αντίρρηση. Να υποθέσουμε πώς η επίκληση της απαγόρευσης του 1984, που έχει ιστορική και μόνον πλέον αξία εκ μέρους του Δήμου οφείλεται σε απλή άγνοια των ως άνω εγγράφων; Όταν μάλιστα, προσφάτως, έχει προηγηθεί και σχετική αλληλογραφία μεταξύ Δήμου και Τροχαίας επί του θέματος;

Δεν χρειάζεται, βεβαίως, να σας υπενθυμίσουμε πώς επειδή η περιοχή συνιστά συνοικία και όχι κέντρο – και είναι η πρώτη φορά που αποφασίζεται η διέλευση ποδηλατοδρόμου από συνοικιακή οδό – δεν υφίστανται στην περιοχή οργανωμένα δημoτικά, ή ιδιωτικά, parking. Και στην περίπτωση που θα υπήρχαν, είναι σίγουρο πώς σε ελάχιστους και μόνον κατοίκους της λαϊκής αυτής περιοχής θα περίσσευαν 100, ή 150 ευρώ μηνιαίως, που θα τα διέθεταν προκειμένου να διατηρούν ένα όχημα σε ακινησία και παρατεταμένη αποθήκευση. Πέραν της μετατροπής της καθημερινότητος χιλιάδων λαού σε καθημερινό Γολγοθά, είναι σίγουρο πώς πολλές από τις εκατοντάδες μικροεπιχειρήσεις και καταστήματα της περιοχής, που αγωνίζονται επί μία δεκαετία τώρα να επιβιώσουν, θα αναγκαστούν να κατεβάσουν «ρολά», από την μια μέρα στην άλλη. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής, στον περιορισμένο χρόνο που μεσολάβησε από την στιγμή που έλαβαν γνώση των τεκταινομένων έως σήμερα προσπαθούν, συκοφαντούμενοι, λοιδωρούμενοι, υβριζόμενοι και απειλούμενοι, οργανωμένοι στοιχειωδώς, να ζητήσουν, με όλα τα νόμιμα μέσα, να ακουστεί η φωνή διαμαρτυρίας τους, φωνή της κοινής λογικής και αίτημα πρακτικής εφαρμογής της Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο πόλης και δήμου. Καθέτουμε συνημμένως κατάλογο 450 περίπου υπογραφών κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής. Η διαδικασία συλλογής υπογραφών συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ως εκ τούτου, ζητούμε την παρέμβαση σας, ως εκ του θεσμικού σας ρόλου του υπεύθυνου φορέως, προκειμένου να πρυτανεύσει η κοινή λογική, η φροντίδα για τόσες χιλιάδες απλού, βιοποριζόμενου λαού, η καθημερινότητα του οποίου θα πληγεί καίρια από τον τρόπο μελέτης και εφαρμογής του έργου, η σκοπιμότητα του οποίου, εκ των πραγμάτων τίθεται πλέον εν αμφιβόλλω και να πρυτανεύσει η δημοκρατική αντίληψη έναντι του αυταρχισμού» καταλήγει η επιστολή της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων και Επαγγελματιών της Οδού Παπάφη και των παρακειμένων οδών.Σχολιάστε