Δήμος Ωρωπού: Κατασκευή έργου αγωγού ομβρίων υδάτων στο Καπανδρίτι

Ξεκίνησε η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Ενότητα του Καπανδριτίου, προϋπολογισμού 1.000.000€.

Ανατολικά και δυτικά του οικισμού, υπάρχουν δύο ρέματα, με κατεύθυνση ροής από βορρά προς νότο, τα οποία απολήγουν στη λίμνη του Μαραθώνα που αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη των ομβρίων υδάτων. Το Καπανδρίτι έχει ένα υποτυπώδες δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, το οποίο καλύπτει την περιοχή γύρω από το Κοινοτικό Κατάστημα. Ο αποδέκτης των ομβρίων του δικτύου αυτού είναι το ρέμα που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού.

Ο κεντρικός δρόμος του Καπανδριτίου, δηλαδή η οδός Γ. Οικονόμου και Γ. Καραϊσκάκη, οι οποίες αποτελούν και τον κύριο οδικό άξονα που συνδέει την Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας με Καπανδρίτι και τον Κάλαμο, δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Τα όμβρια που απορρέουν στον κεντρικό δρόμο προέρχονται αποκλειστικά από εσωτερικές λεκάνες του οικισμού, οι οποίες έχουν περιορισμένη έκταση.

Η κατασκευή ενός συλλέκτη ομβρίων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, θα λύσει σχεδόν ριζικά το πρόβλημα αποχέτευσης των ομβρίων του οικισμού, αφού στις άλλες περιοχές δεν παρουσιάζονται προβλήματα που να σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, εφόσον έχουν διευθετηθεί με τοπικές παρεμβάσεις.

Με το έργο αυτό, αφού αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ομβρίων υδάτων, θα μπορέσουν να κατασκευασθούν στη συνέχεια πεζοδρομία εκατέρωθεν της κεντρικής οδικής αρτηρίας που οδηγεί στην είσοδο του χωριού, εξασφαλίζοντας ομαλότητα στην κίνηση των αυτοκινήτων με χαμηλότερες ταχύτητες, αλλά και ασφάλεια των διερχόμενων πεζών.

Ξεκινώντας από την έξοδο του χωριού προς Κάλαμο, σε απόσταση 850,00 μ. περίπου νότια της πλατείας, ο αγωγός στρέφεται δυτικά σε υφιστάμενο δρόμο, στον οποίο κινείται για ένα μήκος 160,00 μ. περίπου, και εκβάλλει στο ρέμα που ρέει στις δυτικές παρυφές του οικισμού. Η φυσική διατομή του ρέματος και το βάθος του, είναι επαρκή για να διοχετευτούν με ασφάλεια τα όμβρια ύδατα.

Με το έργο αυτό, λύνονται οριστικά τα μικρά προβλήματα παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων, και δίνεται η δυνατότητα στο άμεσο μέλλον για την διαμόρφωση ασφαλών πεζοδρομίων στην κεντρική οδική αρτηρία που διέρχεται μέσα από τον οικισμό, προσδίδοντας ασφάλεια στους κατοίκους και χαρακτήρα σύγχρονης & φιλικής πόλης στους επισκέπτες.
Σχολιάστε