Δήμος Ήλιδας: Στην τελική φάση δημοπράτησης ο νέος δρόμος που ενώνει το Χάβαρι με την Αρχαία Ήλιδα προϋπολογισμού 580.000 ευρώ

Ένα αίτημα δεκαετιών για του πολίτες των Τοπικών Κοινοτήτων Χαβαρίου και Αρχαίας Ήλιδας μπαίνει σε φάση υλοποίησης μέσω δημοπράτησης του έργου, έπειτα από την τελική έγκριση και της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για το νέο δρόμο που θα ενώνει τις δύο τοπικές κοινότητες κι συγκεκριμένα από την θέση «Ντανασέικα» του Χαβαρίου με κατάληξη στην Αρχαία Ήλιδα μέσω της θέσης «Άμμος».

Τη μελέτη για το εν λόγω έργο συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας, ενώ είναι συνολικού προϋπολογισμού 580.000 ευρώ.

Ειδικότερα, με τις εργασίες θα βελτιωθεί πλήρως η υφιστάμενη αγροτική οδός, μέσω νέου ασφαλτοστρωμένου και σύγχρονου δρόμου που θα δημιουργηθεί, μήκους 2.475 μέτρων και πλάτους 6,50 μέτρων, ενώ για την εκτέλεσή του έργου προβλέπονται μεταξύ άλλων:

  • Γενικές εκσκαφές (στο πλάτος της υφιστάμενης οδού)
  • Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (στο πλάτος που διαπλατύνεται η οδός)
  • Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων
  • Στρώση Υπόβασης πάχους 20 εκ.
  • Στρώση Βάσης πάχους 10 εκ.
  • Κατασκευή πλευρικών ερεισμάτων
  • Κατασκευή διαβάσεων
  • Ασφαλτική προεπάλειψη
  • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένη 5 εκ.
  • Εργασίες σήμανσης οριζόντιας και κάθετης (τοποθέτηση πινακίδων και διαγράμμιση).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
Σχολιάστε