Ο Δήμος Κοζάνης διαθέτει αλάτι αποχιονισμού

Ο Δήμος Κοζάνης έχει έγκαιρα σχεδιάσει, προνοήσει και προγραμματίσει την προμήθειά του σε αλάτι και το διαθέτει αλάτι προς τους πολίτες, για τις ανάγκες του αποχιονισμού.

Το αλάτι διατίθεται από το αμαξοστάσιο του Δήμου και οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται για να προμηθευτούν.
Σχολιάστε