Έργα υποδομής 61 εκατ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός 2019 του Δήμου Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού στο νέο προϋπολογισμό τον οποίο πρόσφατα  ψήφισε, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώνει την πρόθεση της δημοτικής Αρχής το 2019 να προχωρήσουν  σημαντικά έργα υποδομής που στοχεύουν στην ανάπτυξη του Τόπου και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη. Έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του Δήμου. Έργα που είτε τρέχουν, είτε θα δημοπρατηθούν, είτε βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης και της χρηματοδότησης.

Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό με έργα που, ήδη, έχουν χρηματοδοτηθεί, της τάξεως των 61 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα τα έργα αυτά είναι:

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, προϋπολογισμού έργου 200.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ-ΤΚ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, προϋπολογισμού έργου 674.500,00 με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού έργου 1.980.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών. Με το συγκεκριμένο έργο θα κατασκευασθούν εβδομήντα οκτώ (78) δρόμοι διαφόρου μήκους στις Δημοτικές Κοινότητες Αυλώνα, Αφιδνών, Μαρκοπούλου, Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Χαλκουτσίου και τις τοπικές Κοινότητες Συκαμίνου και Ωρωπού.

Οι δρόμοι στις Δημοτικές Ενότητες Καπανδριτίου, Πολυδενδρίου και Καλάμου θα κατασκευασθούν με το επόμενο έργο με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΔΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 13-15.08.2017 προϋπολογισμού έργου 2.270.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ προϋπολογισμού έργου 620.000,00€ με ιδίους πόρους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (Απόφαση ένταξης: 210/2015) προϋπολογισμού έργου 5.000.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (Απόφαση ένταξης: 134/2016) προϋπολογισμού έργου 2.500.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (Απόφαση ένταξης: 392/2016) προϋπολογισμού έργου 1.100.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΡΥΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (Απόφαση ένταξης: 392/2016) προϋπολογισμού έργου 1.525.200,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ(Απόφαση ένταξης: 392/2016) προϋπολογισμού έργου 922.560,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ προϋπολογισμού έργου 300.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο αφορούσε στην κάλυψη επειγουσών αναγκών στην αποκατάσταση απρόβλεπτης βλάβης οδοστρώματος και ύδρευσης επί της παραλιακής Λεωφόρου Μαρκοπούλου. Η μελέτη, η ένταξη, η υλοποίηση και η αποπεράτωσή του πραγματοποιήθηκαν με ενέργειες της δημοτικής μας αρχής.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΩΡΩΠΙΩΝπροϋπολογισμού έργου 210.000,00€ με ιδίους πόρους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝπροϋπολογισμού έργου 1.029.200,00€, χρηματοδοτούμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ προϋπολογισμού έργου 269.551,04€. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ προϋπολογισμού 618.680,64€. Μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους. Το έργο εκτελείται σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ προϋπολογισμού 225.060,00€. Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 180.000,00€, ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΓΚΟΥΡΙ-ΜΗΛΙΑΤΖΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού έργου 9.500.000,00€. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.. Θα κατασκευαστεί σχολικό συγκρότημα που θα περιλαμβάνει 12θέσιο δημοτικό σχολείο, 2θέσιο νηπιαγωγείο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Το έργο θα δημοπρατηθεί αρχές του έτους 2019.

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΙΟΧΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ προϋπολογισμού έργου 1.400.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ (Απόφαση ένταξης: 134/2016) προϋπολογισμού έργου 1.853.610,00€ με φορέα χρηματοδότησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ προϋπολογισμού 70.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 προϋπολογισμού έργου 8.500.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με το έργο αυτό θα κατασκευαστούν περίπου 250 δρόμοι σε όλο τον Δήμο Ωρωπού.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΤΡΑΣΕΖΑ» ή «ΝΤΡΑΣΤΕΖΑ» ΔΕ ΑΥΛΩΝΑ προϋπολογισμού 1.640.000,00€ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών_ Πρόγραμμα Φιλόδημος. Αναμένεται η χρηματοδότηση.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΦΙΔΝΩΝ προϋπολογισμού 150.000,00€ με ιδίους πόρους.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΩΡΩΠΟΥ)(Απόφαση ένταξης 210/2015) προϋπολογισμού 500.000,00€ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ προϋπολογισμού 18.000.000,00€. Έχει ενταχθεί στο ΕΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα www.apopsi-tora.gr, έχουν πληρωθεί συνολικά 7.500.000,00€ στην ΕΥΔΑΠ, εκ των οποίων 2.500.000,00€ αφορούν οφειλές προηγούμενων Διοικήσεων, περίπου 3.000.000,00€ ανεξόφλητα τιμολόγια σε προμηθευτές/εργοληπτικές επιχειρήσεις, 700.000,00€ για κάλυψη των υποχρεώσεων της ΔΕΑΔΩ και έχουν εισπραχθή από τη ΝΕΑ ΟΔΟ το ποσό των 3.500.000,00€.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2019 συμπεριλαμβάνει το ποσό των 500.000,00€ περίπου για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο και Φαρμακείο) και για τα Κέντρα Κοινότητας.

 
Σχολιάστε