Φλογαΐτης: «Ο Κλεισθένης οδηγεί τους Δήμους σε μη κυβερνησιμότητα»

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Ε.Κ.Π.Α. Σπύρος Φλογαΐτης ήταν ένας εκ των εισηγητών στην σημερινή, τρίτη, μέρα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ και στην ειδική συνεδρία με θέμα την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι όργανο διοίκησης που εφαρμόζει τους νόμους του κράτους, δεν νομοθετεί. Άρα θα πρέπει να το διέπει ένα πλαίσιο κυβερνησιμότητας για να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του. «Ο Κλεισθένης έχει πλήξει την αναγκαιότητα της κυβερνησιμότητας με την απλή αναλογική και δημιουργεί νομικό σφάλμα που πρέπει να αποκατασταθεί. Θα οδηγηθούμε σε πλήρη αδυναμία λήψης αποφάσεων και άσκησης των καθηκόντων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαλυτικά φαινόμενα στις τοπικές κοινωνίες αλλά και ζητήματα υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών» ανέφερε σχετικά.

 




Σχολιάστε