Δήμος Μεσολογγίου: Επισκευές δημοτικών καταστημάτων σε Νεοχώρι-Κατοχή-Ευηνοχώρι και επιμορφωτικού κέντρου «Ευανθία Καρβέλη»

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της αποκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων σε Οινιάδες, Αιτωλικό και Ευηνοχώρι.

Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν επισκευαστικές εργασίες στα Δημοτικά καταστήματα Νεοχωρίου, Κατοχής, και Ευηνοχωρίου, περιλαμβάνοντας αποκαταστάσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που έχουν υποστεί φθορές, καθώς από την κατασκευή τους παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς συντήρηση. Οι εργασίες χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες κυρίως για λόγους ασφάλειας και αποκατάστασης της λειτουργικότητας των κτιρίων.

Αντίστοιχες εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν και στο κτίριο του Επιμορφωτικού Κέντρου «Ευανθία Καρβέλη» στο Αιτωλικό, καθώς οι συνθήκες αυξημένης υγρασίας που επικρατούν στην περιοχή, έχουν προκαλέσει σημαντικές φθορές, όπως αποκόλληση επιχρισμάτων, καταστροφή ελαιοχρωματισμών και σημείων της στέγης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 69.582 ευρώ, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Σχολιάστε