Ανακύκλωση όλων των φυσικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων στην Κεντρική Μακεδονία!

Κανένα φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν θα καταλήξει στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και οι δήμοι της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι σύμφωνη με την υποχρέωση διαλογής στην πηγή όλων των αποβλήτων από το 2019. Ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία στην Κεντρική Μακεδονία για τη διαχείριση των φυτικών/πράσινων αποβλήτων των ΟΤΑ αλλά και των οργανικών (βιοαποβλήτων), με ειδικό εξοπλισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:

  • Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα δεχτεί κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης ενώ οι Δήμοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης θα μεριμνήσουν για την εναλλακτική αξιοποίηση των δέντρων μετά την εορταστική περίοδο.
  • Πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση των δημοτών για τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες –μετά τις εορτές- κατά τις οποίες θα γίνει συλλογή των δέντρων, ώστε αυτά να μην μένουν για μέρες δίπλα στους κάδους.
  • Τα δέντρα θα θρυμματιστούν από τους ΟΤΑ, με συνέργειες είτε μεταξύ τους, είτε με το ΦΟΔΣΑ, είτε με κατάλληλους αναδόχους
  • Η διάθεση των θρυμματισμένων υπολειμμάτων θα γίνεται ως εδαφοβελτιωτικό σε δασικές περιοχές, κατά κύριο λόγο αναδασωτέες, σε συνεργασία με τα Δασαρχεία Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού, τα οποία θα υποδείξουν τις περιοχές. Τα θρυμματισμένα υπολείμματα μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης και σε άλλες χρήσεις, όπως παραγωγή peletts, βιοκαυσίμων, δευτερογενών υλικών πχ. μοριοσανίδων, κλπ. από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, το ΥΠΕΝ μαζί με τους Δήμους και τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ προχωρά σε μια καινοτόμα δράση, που συμβάλλει στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων και ολοκληρώνει τον οικολογικό κύκλο των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων.
Σχολιάστε