Νέος αστικός εξοπλισμός σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης και όλων των κοινοτήτων πρόκειται να προχωρήσει εντός του μηνός στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα θα προμηθευθεί:

– 300 παγκάκια

– 300 καλαθάκια

– 30 υπαίθρια σταχτοδοχεία

Πέρα από τα σημεία που έχει καταγράψει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και προκειμένου ο παραπάνω εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο Δήμος απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στους δημότες να προτείνουν χώρους και σημεία, όπου κατά την γνώμη τους απαιτείται η τοποθέτηση του παραπάνω εξοπλισμού.

Οι δημότες που επιθυμούν να συμβάλουν σ’ αυτή τη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους επικοινωνώντας με το Γραφείο Δημάρχου στα τηλ. 2441350710 & 2441350713 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]
Σχολιάστε