Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα για αναβάθμιση σχολικών κτιρίων της πόλης

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μαραθώνα» , μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνα.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν ανά σχολείο οι παρακάτω εργασίες:

1ον) Γενικό Λύκειο Νέας Μάκρης (Λυκείου και Β. Κόλλια, Ο.Τ. 638 Α) αντιμετώπιση παλαιάς μόνωσης δώματος, αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας στα στηθαία του δώματος και στις υπάρχουσες από μπετόν στέγες (επικάλυψη κεραμιδιών), αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου, εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών, χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών

2ον) 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης (Ρούμελης 2, Ο.Τ. 638 Α) εργασίες ανακαίνισης των τουαλετών

3ον) 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 115, Ο.Τ. 697 Α) αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου

4ον) Δημοτικό Σχολείο Τύμβου Μαραθώνα (Σλίμαν 62- Τύμβος Μαραθώνα) αντικατάσταση παλαιών στεγών, τοποθέτηση καινούργιου αλεξικέραυνου

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου Μαραθώνα.

Ο προϋπολογισμός του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» ανέρχεται στο ποσό των 771.500,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Μαραθώνα και θα εκτελεστεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

 
Σχολιάστε