Δίκτυο για την προσβασιμότητα Α.μ.Ε.Α στην Πλατεία Νέας Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε κατασκευή δικτύου προσβασιμότητας για Α.μ.Ε.Α. στην πλατεία της Νέας Κηφισιάς. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα θα μπορούν να κινούνται με άνεση και ασφάλεια καθώς θα δημιουργηθούν ράμπες πρόσβασης, βοηθητικές δομές καθώς κατάλληλη σήμανση.

O Δήμος Κηφισιάς έχει ως προτεραιότητα την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών και των επισκεπτών, αλλά κυρίως των ομάδων εκείνων που χρειάζονται έμπρακτη συμπαράσταση.
Σχολιάστε