Αναβάθμιση των παιδικών χαρών σε όλες τις περιοχές του Δήμου Λοκρών

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των µικρών πολιτών του Δήμου Λοκρών υπήρξε µία από τις πρώτες προτεραιότητες του ∆ήµου, που ξεκινώντας από τη δημιουργική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου και την ψυχαγωγία τους, εκπόνησε ειδική µελέτη αναµόρφωσης  των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ σε όλες τις περιοχές του Δήμου καθώς με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα υπάρχουν και οι ανάλογες πιστοποιήσεις.

Αυτό ήταν ένας πάγιος σχεδιασμός εξ αρχής αλλά το μεγάλο κόστος που προέκυπτε ήταν απαγορευτικό για τα οικονομικά δεδομένα.

Η υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν μελέτες κι αφού υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών, εγκρίθηκαν καθώς και η χρηματοδότηση με το ποσό των 220.000 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 272.911,60 €

Ο Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα γίνει στις 10/1/2019 και ήδη έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαγωνισμών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλει η Δημοτική Αρχή για αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και ειδικότερα  των παιδικών χαρών.

Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Ν. Λιόλιος δήλωσε σχετικά «Θέλουμε τα παιδιά να παίζουν σε ασφαλείς και καλαίσθητους χώρους , οι οποίοι να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.»
Σχολιάστε