Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Τυρνάβου για τον συνάνθρωπο

Στο πλαίσιο δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Κοινότητας -Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση Δικτύωσης με την Ψυχολόγο του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου Εύη Πατσιούρα στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου (Κεντρική Πλατεία 5).

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας καθώς και η από κοινού οργάνωση δράσεων με στόχο την ενημέρωση – πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας του Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Κέντρο Κοινότητας ως δομή αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, Κεντρική Πλατεία 5, τηλ:2492350315 email: [email protected] και Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, τηλ:2492350184, email: [email protected] καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.
Σχολιάστε