OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Περιφέρειες

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: “Αδικούμαστε και ζητάμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να επανεξετασθεί η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς”

“Άστραψε και βρόντηξε” η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το κείμενο του ΥΠΑΑΤ, που τέθηκε σε διαβούλευση για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: “θίγονται πολύ έντονα οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς πολλά Δημοτικά – Τοπικά διαμερίσματα βρίσκονται εκτός του πίνακα των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (πρώην μειονεκτικές περιοχές)”.

Στη συνέχεια η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τόνισε πως: “ο τρόπος προσδιορισμού του ποσοστού αρδευόμενων εκτάσεων δεν κρίνεται αξιόπιστος, όταν στο σύνολο της γεωργικής γης δεν λαμβάνονται υπόψη οι βοσκότοποι και το γεγονός ότι πολλά αρδευτικά δίκτυα για λόγους οικονομικούς είναι σε αχρησία εδώ και χρόνια” και αποφάσισε “με επιστολή μας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επανεξετασθεί η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς ώστε να παραμείνουν όλες οι Δημοτικές – Τοπικές ενότητες της Περιφέρειας (εκτός των ορεινών και με ειδικούς περιορισμούς) ως περιοχές με φυσικούς περιορισμούς για να συνεχίσει να υπάρχει γεωργική δραστηριότητα και πρωτογενής παραγωγή στην Περιφέρειά μας”.

Αναλυτικά:

“Σύμφωνα με το κείμενο του ΥΠΑΑΤ, που τέθηκε σε διαβούλευση, πολύ σύντομη κατά τη γνώμη μας, για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, θίγονται πολύ έντονα οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς πολλά Δημοτικά – Τοπικά διαμερίσματα βρίσκονται εκτός του πίνακα των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (πρώην μειονεκτικές περιοχές).

Ο τρόπος προσδιορισμού του ποσοστού αρδευόμενων εκτάσεων δεν κρίνεται αξιόπιστος, όταν στο σύνολο της γεωργικής γης δεν λαμβάνονται υπόψη οι βοσκότοποι και το γεγονός ότι πολλά αρδευτικά δίκτυα για λόγους οικονομικούς είναι σε αχρησία εδώ και χρόνια. Οι περισσότερες εκτάσεις μας καλλιεργούνται με ξηρικές καλλιέργειες, ενώ 545.000 αιγοπρόβατα βόσκουν σε βοσκοτόπους της περιοχής. Η οικονομική δραστηριότητα εκτιμήθηκε βάσει της τυπικής απόδοσης ανά Π.Ε. και χαρακτηρίστηκε υψηλή στην Περιφέρεια με την υψηλότερη ανεργία, που ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο.
Προκειμένου να διαμορφωθεί μιας ορθολογική αλλά και δίκαιη κατανομή-οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα για τη χώρα συνολικά και φυσικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κρίνεται απαραίτητο να δημοσιοποιηθεί η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτσι ώστε να υπάρχει κείμενο αναφοράς για το πως υπολογίζονται οι διάφορες παράμετροι.

Αρχικά θα πρέπει να εξεταστεί και να αποδειχτεί επιστημονικά εάν η χρήση αποκλειστικά του κριτηρίου της ξηρασίας για τον προσδιορισμό του ποσοστού των βιοφυσικών περιορισμών στις υπό μελέτη περιοχές, εξαιρώντας το κλίμα, το έδαφος και τα γεωμορφολογικά στοιχεία, αρκεί ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό η ξηρασία προσδιορίζεται μέσω του λόγου των ετήσιων βροχοπτώσεων προς την ετήσια εξατμισοδιαπνοή. Στη μελέτη ωστόσο επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός του ποσοστού άρδευσης αντλώντας, μεταξύ άλλων, επισφαλή στοιχεία από το ΟΣΔΕ ενώ ταυτόχρονα δεν αξιοποιήθηκαν δεδομένα των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ για τον καθορισμό των αρδευόμενων εκτάσεων καθώς και των αρμόδιων Διευθύνσεων για τις γεωτρήσεις. Είναι δεδομένο ότι στις δηλώσεις ΟΣΔΕ εμφανίζονται καλλιέργειες ποτιστικές σε μη αρδευόμενα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Επιπλέον, η σύγκριση του μέσου όρου της τυπικής απόδοσης της χώρας με την αντίστοιχη του νομού εμπεριέχει μεγάλο στατιστικό λάθος, καθώς υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις εντός του ίδιου νομού στον υπολογισμό του μέσου όρου. Ταυτόχρονα δεν αναλύεται ποια και πόσα έτη λήφθηκαν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η οικονομική δραστηριότητα, ούτε διευκρινίζεται η απόσταση από τα σύνορα για τον υπολογισμό των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα.

Τέλος εφόσον ο χάρτης των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα δεν παρουσιάζεται σε μορφή GIS κι επιπλέον απουσιάζουν οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, καθώς και τα όρια των δήμων και κοινοτήτων, η πρόταση της χώρας μας για τη νέα οριοθέτηση των περιοχών αφενός δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με ακρίβεια, αφετέρου υπάρχουν εμφανή λάθη, ελλοχεύει ο κίνδυνος παρέκκλισης από τους στόχους καταβολής τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και της υλοποίησης των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά συνέπεια αναμένονται σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια αδικείται κατάφωρα και με επιστολή μας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητάμε να επανεξετασθεί η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς ώστε να παραμείνουν όλες οι Δημοτικές – Τοπικές ενότητες της Περιφέρειας (εκτός των ορεινών και με ειδικούς περιορισμούς) ως περιοχές με φυσικούς περιορισμούς για να συνεχίσει να υπάρχει γεωργική δραστηριότητα και πρωτογενής παραγωγή στην Περιφέρειά μας.
Προτείνουμε στο Σώμα να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης να διαχειρισθεί το θέμα σε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΟ Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτριος Καρακασίδης
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Καστοριάς Δημήτριος Σαββόπουλος
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Σιόγκας”.

Σχετικά Άρθρα

Συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ έξω από τη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ

otavoice

Συνάντηση εργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής με το Δήμαρχο Ωρωπού

otavoice

Σιωπηλή πορεία των Σχολείων Μουζακίου για τα Τέμπη

otavoice

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πορεία υλοποίησης της Πατρών – Πύργου

otavoice

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία αναγνωρίζει την προσπάθεια του δήμου Τρίπολης για το κολυμβητήριο

otavoice

Π.Δ.Ε: Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Γ.Ντάτσικα με τον Γεν. Περιφερειακό Αστυν.Δ/ντή

otavoice