Περιφέρεια Αττικής: Καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους στο Μάτι

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, στο Μάτι Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής ανέθεσε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών τη διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Επιλέχθηκαν σημεία εντός της πληγείσας από την πυρκαγιά περιοχής, με έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κατοικήσιμες περιοχές με στόχο τη διερεύνηση της έκθεσης του πληθυσμού στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Καταγράφηκαν τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 του μαύρου άνθρακα ή αιθάλης, του μονοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου, του διοξειδίου του θείου και του όζοντος.
Με βάση τις τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις δεν παρουσιάστηκε εν τέλει καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους.
Σχολιάστε