Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρούσα στην ειδική ενημέρωση για το «RescEU»

Σε ειδική θεματική αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες με θέμα τις δράσεις για την Πολιτική Προστασία συμμετείχε εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Παπαχαραλάμπους είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες της Επιτροπής για το σχεδιασμό του προγράμματος RescEU στο πλαίσιο του οποίου η Πολιτική Προστασία αντιμετωπίζεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άμεση ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων, με στήριξη της πρόληψης και ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο, με τη δημιουργία δικτύου γνώσεων για την πολιτική προστασία και με τη σύνδεση της με άλλες πολιτικές της Ε.Ε.

Ο Παπαχαραλάμπους είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτεί το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ένωσης (ERCC) αλλά και να συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή του European Solidarity Found κ. Johannes Wachter ο οποίος τον ενημέρωσε για το πλέγμα δράσεων του ταμείου.
Σχολιάστε