Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων συνεχίζει τις εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας.

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Απόστολο Καταραχιά και με τη χρήση των απαραίτητων μηχανικών μέσων, καθαρίζονται χωμάτινοι αποστραγγιστικοί τάφροι (κανάλια) από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Σχολιάστε