Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Η πρόσληψη αφορά στην ακόλουθη ειδικότητα:

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης (ΠΕ Ναυαγοσωστών) και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών: 2 εργαζόμενοι.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.
Σχολιάστε