Δήμος Ήλιδας: Τελική ευθεία για το Εργοστάσιο Απορριμμάτων

«Πράσινο φως» έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την δημιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Νομού Ηλείας, καθώς ενέκρινε τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας και το αμέσως επόμενο διάστημα ο φάκελος θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 32.992.446,94€ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη μέσω ΕΣΠΑ 17.100.323,41€ και Ιδιωτική Συμμετοχή 15.892.123,53€)
Η Κοινοπραξία «Μεσόγειος Α.Ε.- J&P ΑΒΑΞ – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.», που είναι ανάδοχος του ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης διαγωνισμού, προσκόμισε το σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και τα παραρτήματα αυτής, όπου και συμπεριλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες μεταβολές. Παράλληλα, προσκομίστηκαν και όλα τα συμβατικά έγγραφα που προβλέπονται από την διαδικασία.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναλύθηκαν εκτενώς όλα τα σημεία που αφορούν το έργο και κυρίως τις αλλαγές που προτάθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην σύμβαση.

Η βασική αλλαγή είναι ότι στην Σύμβαση διαφοροποιείται η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων που θα παραλαμβάνονται από το εργοστάσιο και προβλέπεται πλέον μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στους 45.000 τόνους αντί των 60.000 τόνων, κάτι το οποίο διαπιστώνεται επίσημα από τα ζυγολόγια του εισερχόμενου φορτίου στην ΜΟΜΑΚ της Τριανταφυλλιάς.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ
Σχολιάστε