Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τα οφέλη για την Ελληνική Οικονομία

Άρθρο της ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος Αττικής – Πρώην αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και  τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω του COVID-19  εξέδωσε κανονισμό για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (https://pepdym.gr/images/Wb/A5PEP/050/03/01b.pdf)

Στόχος του Συμβουλίου ήταν να μετριασθεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Ο κανονισμός προβλέπει μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. ύψους 1 074,3 δισ. € για την ΕΕ των 27 σε τιμές 2018, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Μαζί με το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ («Next Generation EU»), ύψους 750 δισ. €, θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει πρωτοφανή χρηματοδότηση ύψους 1,8 τρισ. € τα επόμενα χρόνια για τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Κατόπιν τούτου το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εξέδωσε στις 11 Φεβρουαρίου 2021 τον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2020-INIT/el/pdf). Ο μηχανισμός των 672,5 δισ. € σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει επίσης τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, δίνοντας τη δυνατότητα στις οικονομίες των χωρών της ΕΕ να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές και θα χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στις 28 Ιουλίου 2021, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Σλοβενία πήραν το πράσινο φως να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα.

Στις 13 Ιουλίου 2021, το πράσινο φως είχαν πάρει 12 ακόμα χώρες της ΕΕ —η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβακία, έτσι ώστε να τονώσουν τις οικονομίες τους και να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και έχει τις εξής ιδιαιτερότητες:

α) Πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026. 

β) Δίνει τη δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων, αφού μπορεί να γίνει χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουν δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιούν χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις, με την παράλληλη αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ.

γ) Επίσης το Σχέδιο συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. 

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο για τη χώρα μας, 19,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, είναι τόσο μεγάλα, ώστε με σωστή αξιοποίηση να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οικονομική μας πορεία.

Ήδη σύμφωνα με το από 15 Ιουλίου 2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δις ευρώ. Η έγκριση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα αφορούν σε υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, στην ενίσχυση συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών.

Τέλος δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις θα μπορούν μέσω συγχωνεύσεων, συνεργασιών και εξαγορών να ενισχύονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ακόμη και αν δεν δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως της πράσινης ή της ψηφιακής οικονομίας, ή δεν κάνουν έρευνα και καινοτομία. 

 
Σχολιάστε