OTA VOICE
Απόψεις

«Προληπτικός Σχεδιασμός για την Πολιτική Προστασία στις πόλεις μας …» Δρ Π. Αγγελόπουλος

«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ …  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΑΥ»

Ο Δρ Παναγιώτης Αγγελόπουλος πρόεδρος του Ινστιτούτου “Καποδίστριας” καταθέτει τον δεκάλογο Προτάσεων και καλών πρακτικών  για την Πολιτική Προστασία , χρησιμοποιώντας παραδειγματικά τον ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας Υμηττού).

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στον τομέα της Πρόληψης διότι αποτελεί το επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας έχοντας άμεση επαφή με τους δημότες και γνωρίζοντας καλύτερα απ’ όλους τις πραγματικές ανάγκες μιας περιοχής.
Έχει την κουλτούρα και την δύναμη της τοπικής δράσης. Αυτό που απαιτείται στην πράξη είναι η αντίστοιχη στήριξη με σύγχρονα εργαλεία και στο πλαίσιο αυτό χρειάζονται γενικότερες τομές.

Τα τελευταία χρόνια βαδίζοντας μέσα στην νέα κατάσταση για τον Πλανήτη μας, αυτήν την Κλιματικής αλλαγής και παρόλες τις μεγάλες και πρωτόγνωρες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία της Covid – 19, τις ακραίες και ιδιαίτερα καταστροφικές πυρκαγιές της καλοκαιρινής περιόδου και τις ιδιαίτερα σκληρές για την χώρα μας χειμερινές πλημμύρες και χιονοκαταιγίδες με τα γνωστά και αθροιστικά αποτελέσματα για την κοινωνία αλλά και για την οικονομία, είναι επιτακτική ανάγκη, ενωμένοι να εργασθούμε σκληρά  για να χαράξουμε την επόμενη σελίδα της Πολιτικής Προστασίας σε Αυτοδιοίκητο Επίπεδο.

Στην Παραδειγματική Αναφορά του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού έχουμε συντάξει τον Δεκάλογο Σωτηρίας του Περιβάλλοντος, των Δασών μας.

Τοποθετούμε την Αυτοδιοίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δεκάλογος Προτάσεων και καλών πρακτικών αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και πολύχρονης εμπειρίας στο πεδίο.
Βασίζεται στο Τρίπτυχο: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ενώνοντας αποτελεσματικά αυτά τα τρία γρανάζια και αλλάζοντας καθοριστικά τον συσχετισμό μεταξύ πρόληψης και καταστολής θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πολύ γενναίες αλλαγές για την Προστασία των Ορεινών Όγκων της χώρας μας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας.

Επιγραμματικά :

1. Εθελοντισμός : Οργάνωση και Ενίσχυση μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Αλλαγή Νομοθετικού Πλαισίου Διαχείρισης των Δασών με πρόβλεψη για τις Αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης και Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Μάχη της Πρόληψης
3. Χρηματοδότηση : Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητου Κωδικού Πολιτικής Προστασίας στον Προϋπολογισμό των Δήμων και Συμμετοχή των Δημοτικών Συνδέσμων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
4. Όργανο Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Αποφασιστική Αρμοδιότητα
5. Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων στους 332 Δήμους της Χώρας
6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας για την Επόπτευση των Δασών
7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας από την 1 η Κυψέλη & Έλεγχος της Βόσκησης

8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δασικών Μελετών
9. Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης Δασών – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Πρακτικών
10. Δημιουργία Συνδέσμων Δήμων σε όλους τους Ορεινούς Όγκους

Αναλυτικότερες Αναφορές :

1. Εθελοντισμός : Οργάνωση & Ενίσχυση μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι εθελοντές αποτελούν τους άγρυπνους φρουρούς των δασών μας. Άνθρωποι της καθημερινότητας που αφήνουν τα σπίτια τους και αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να «φυλάξουν Θερμοπύλες» στα βουνά μας.
Γύρω από τον Υμηττό δραστηριοποιούνται 14 Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. με πάνω από 1.000 εθελοντές αθροιστικά και στους 11 Δήμους.

Είναι πολύ σημαντικό, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι εθελοντικές ομάδες να αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο του σχεδίου πολιτικής προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ Βαθμού και προκειμένου να είναι επιχειρησιακά αξιόμαχες, απαιτείται η υποστήριξη με εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας καθώς και με κτιριακές υποδομές , όπως μόνιμα πυροφυλάκια που θα πρέπει να χωροθετούνται πλησίον ή ακόμα και μέσα στο βουνό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες επόπτευσης και άμεσης επέμβασης σε κάθε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς.

Είναι επιτακτική ανάγκη η επικαιροποίηση και η εκπαίδευση των εθελοντών σύμφωνα με τον νέο νόμο της Πολιτικής Προστασίας που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, καθώς επίσης και για να δοθούν κίνητρα στους εθελοντές ώστε η νέα γενιά να ακολουθήσει το παράδειγμα τους.

2. Αλλαγή Νομοθετικού Πλαισίου Διαχείρισης των Δασών με πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης & Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στη Μάχη της Πρόληψης

Η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση περιοχών και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλουν να δούμε την προστασία των δασών με νέα ματιά, έχοντας τα κατάλληλα θεσμικά αλλά και τεχνικά εφόδια. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των δασών της χώρας με πρόβλεψη για τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης.

Ένα εκ των σημαντικών εργαλείων είναι οι διαχειριστικές μελέτες που αποτελούν την κορωνίδα
των δασικών μελετών. Η μη ύπαρξη διαχειριστικών σχεδίων δυσκολεύει επί της ουσίας το έργο όλων και αιωρείται η άποψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί αυτοβούλως. Ανασταλτικός επίσης παράγοντας είναι η μη ολοκλήρωση του Δασολογίου καθώς επίσης και η έλλειψη αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο δασικών υπηρεσιών. Κρίνεται αναγκαίο να επιταχυνθούν οι παραπάνω διαδικασίες και να υπάρξει ένας αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει συνεχώς νέους ορίζοντες και πλέον η τεχνολογία δίνει τέτοια εργαλεία στην φαρέτρα μας, τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν θεαματικά το έργο της πρόληψης αν συμβαδίσουν με το νομοθετικό πλαίσιο. Έξυπνα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς, ψηφιακές οθόνες, ηλεκτρονικές εφαρμογές ενημέρωσης των πολιτών, αισθητήρες πληρότητας δεξαμενών, θερμικές κάμερες, drones και πληθώρα άλλων “smart” συστημάτων, συνδεδεμένα με τα κέντρα διαχείρισης κάθε Δήμου, μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας των Δασών μας.

3. Χρηματοδότηση : Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητου Κωδικού Πολιτικής Προστασίας στον Προϋπολογισμό των Δήμων & Συμμετοχή των Συνδέσμων στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Για την υλοποίηση των έκτακτων μέτρων πρόληψης με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προτείνεται η θεσμοθέτηση ανεξάρτητου κωδικού πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο των προϋπολογισμών των Δήμων και αντίστοιχα των Συνδέσμων, με θεσμοθετημένους πόρους από το κράτος και την αυτοδιοίκηση.

4. Όργανο Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Αποφασιστική Αρμοδιότητα

Η πρόληψη σχετίζεται άμεσα με τις συνέργειες και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων που κρίνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πολλές φορές το υπάρχον σύστημα πρόληψης είναι δυσκίνητο, γραφειοκρατικό και εν τέλει αναποτελεσματικό. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κοινή αξιολόγηση των έργων που θα πρέπει να υλοποιηθούν, παρατηρείται έλλειψη ιεράρχησης με βάση τον βαθμό επικινδυνότητας και αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός ολιγομελούς και ευέλικτου οργάνου, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, με αποφασιστική αρμοδιότητα, που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο όλων των συναρμόδιων φορέων, θα εκτελεί κοινή αυτοψία, θα προτείνει, θα εγκρίνει και θα παρακολουθεί κάθε έργο πρόληψης κατά την υλοποίηση του. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί κοινή αντιμετώπιση, συντονισμός, οικονομία κλίματος και ταχύτητα.

5. Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων στους 332 Δήμους της Χώρας

Σε κάθε διαχείριση έκτακτης κρίσης πολιτικής προστασίας εμπλέκεται μεγάλος αριθμός δυνάμεων από Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, Δασική Υπηρεσία, Στρατό, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, Εθελοντικές Ομάδες, υδροφόρες, και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια και άλλους Δήμους, πολίτες που καταφθάνουν με ιδιωτικά οχήματα για να βοηθήσουν με προμήθειες και εξοπλισμό.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης όλων αυτών των δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθετικής διάταξης για την δημιουργία των αυτοτελών τμημάτων πολιτικής προστασίας των Δήμων, με δημιουργία μόνιμης επανδρωμένης δομής σε κάθε Δήμο της χώρας, με κατάλληλο προσωπικό, εγκαταστάσεις αλλά και μέσα που απαιτούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Σε ένα κοινό κέντρο δηλαδή θα υπάρχει συσσωρευμένη γνώση και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
ενός δήμου, από δίκτυα επικοινωνίας και χάρτες μέχρι υλικά και εξοπλισμό που θα βοηθήσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Επί της ουσίας θα είναι τα αυτιά και τα μάτια της πολιτείας στο κάθε σημείο που δοκιμάζεται. Θα είναι ο κρίκος εκείνος που θα ενώνει την τοπική κοινωνία με το επιτελικό κράτος.

6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας για την Επόπτευση των Δασών

Η τήρηση της δασικής νομοθεσίας που διέπει τους ορεινούς όγκους της χώρας καθώς και η εφαρμογή και τήρηση των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων που αφορούν στην πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας με την σύσταση και λειτουργία Δασικής Αστυνομίας, η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης της δασικής νομοθεσίας καθώς και την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εκείνες που τα μέτρα δεν τηρούνται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η τήρηση του μέτρου τις απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές εκτάσεις κατά τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ο έλεγχος της μελισσοκομίας και της κτηνοτροφίας, η αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και της καταπάτησης των δασικών εκτάσεων, ρευμάτων κλπ.

7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας από την 1 η Κυψέλη & Έλεγχος της Βόσκησης

Έχει παρατηρηθεί κατ’ επανάληψη ότι αρκετές δασικές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια κατά την διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών. Αν και η κείμενη νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο εκτέλεσης των μελισσοκομικών εργασιών και σαφή μέτρα πρόληψης , επί της ουσίας σε ένα μεγάλο βαθμό τα μέτρα δεν τηρούνται. Σε κάποιες περιπτώσεις τα μέτρα είναι ανύπαρκτα με εικόνες από κυψέλες θαμμένες μέσα σε ξερόχορτα, στοίβες από ξερά κλαδιά και παλέτες να δημιουργούν παράνομους φράχτες.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο κατέχων από 1 μέχρι 9 κυψέλες πρέπει να δηλώνει το σημείο τοποθέτησης των κυψελών μόνο στο οικείο Δασαρχείο και στον αντίστοιχο Δήμο
που στις περισσότερες φορές στην πράξη δεν εφαρμόζεται.
Προτείνουμε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος με τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Μελισσοκομίας από την 1 η Κυψέλη, πλήρως ψηφιοποιημένο ( μελισσοκομικές ταυτότητες, συντεταγμένες, μετακινήσεις κυψελών), που να το αναλάβει αποκλειστικά και μόνο ένας φορέας που θα έχει την πλήρη καταγραφή όλων των μελισσοκόμων σε εθνική εμβέλεια, με τη δυνατότητα πρόσβασης και άμεσης επόπτευσης από τους ελεγκτικούς φορείς.
Αντίστοιχα, στον τομέα της κτηνοτροφίας, προτείνεται η δημιουργία μητρώου τόσο των ερασιτεχνών όσο και των επαγγελματιών κτηνοτρόφων.

8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δασικών Μελετών

Είναι γεγονός ότι οι ώριμες μελέτες αποτελούν το πιο σημαντικό όπλο για κάθε Δήμο και για κάθε φορέα.

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο διαφορετικοί φορείς να εκπονούν μελέτες που πολλές φορές αφορούν το ίδιο αντικείμενο. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος φορέας έχει στα συρτάρια του μια ώριμη μελέτη που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να υλοποιήσει και αντίστροφα υπάρχουν φορείς που ενώ έχουν τους πόρους για να προχωρήσουν σε εκτέλεση εργασιών, δεν έχουν εγκεκριμένη μελέτη ή δεν λαμβάνουν έγκριση από την δασική υπηρεσία.
Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Ώριμων Δασικών Μελετών, όπου ο κάθε φορέας θα έχει πρόσβαση στις μελέτες που έχουν συνταχθεί από την επικράτεια, ώστε αφενός να βοηθηθεί στη σύνταξη νέας σχετικής μελέτης αφετέρου να απλοποιηθεί ο χρόνος έγκρισης μελετών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη επιτυχία στην χρηματοδότηση.

9. Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης Δασών – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Πρακτικών

Μετά από κάθε φυσική καταστροφή απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού αποκατάστασης για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Στη λογική του Οργάνου Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρεται παραπάνω, προτείνεται η άμεση αποκατάσταση καμένων και υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων με αντιδιαβρωτικά & αντιπλημμυρικά έργα, αξιοποιώντας νέες καινοτόμες ιδέες αποκατάστασης και καλές πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν τις σύγχρονες απειλές των δασών όπως η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση.

Υπάρχει ήδη πολύτιμη γνώση, έχουν μελετηθεί και έχουν εκτελεστεί αναδασώσεις σε καμένες εκτάσεις με δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων βλάστησης από βραδύκαυστα είδη. Η αύξηση της δασικής κάλυψης παγκοσμίως, θα μπορούσε να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία Ευρωπαϊκής Τράπεζας Καλών Πρακτικών για τα θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διαχείριση στα δασικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων θα μπορεί να συνδεθεί με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης, λειτουργώντας ως κυψέλη συγκέντρωσης και διαφύλαξης πολύτιμης τεχνογνωσίας που αποτελεί το εφόδιο του παρελθόντος και το κλειδί του μέλλοντος.

10. Δημιουργία Συνδέσμων Δήμων σε όλους τους Ορεινούς Όγκους

Το μοντέλο λειτουργίας του ΣΠΑΥ, του μεγαλύτερου Συνδέσμου Ειδικού Σκοπού της χώρας, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η φωνή και η δύναμη των Δήμων πολλαπλασιάζεται στον κοινό σκοπό για τον οποίο έχουν ενωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία Συνδέσμων Δήμων για την προστασία όλων των ορεινών όγκων της χώρας, με σαφή δομή και οργάνωση καθώς και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Είναι γεγονός ότι οι Σύνδεσμοι αποτελούν έναν σταθερό «κουμπαρά» χρηματοδότησης έργων πρόληψης σε ετήσια βάση μέσω ιδίων πόρων.
Με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μπορούν να εκπονούν μελέτες και να υλοποιούν έργα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε περιοχής, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακος.
Μπορούν να μοιράζονται κοινά τεχνολογικά εργαλεία, διαχέοντας γνώση που αφορούν τους ορεινούς όγκους στην ολότητα τους. Είναι επίσης σε θέση να ενεργοποιούν και να κινητοποιούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ενιαία τον μηχανισμό των Δήμων – Μελών τους, δημιουργώντας μία υποστηρικτική δύναμη πολλαπλασιαστικής ισχύος.
Μέσα από την δημιουργία Συνδέσμων Δήμων σε όλους τους ορεινούς όγκους της χώρας χαράζουμε την στρατηγική ανάταξης και προστασίας των δασών μας, με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και με την έμπρακτη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ολοκληρώνοντας,

Τα στελέχη του Ινστιτούτου Καποδίστριας και εγώ προσωπικά με την ιδιότητα του Προέδρου θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας για την ενίσχυση της Πρόληψης, την εκπαίδευση των στελεχών, την υιοθέτηση καλών Διεθνών και Εθνικών Πρακτικών αλλά και τις ολοκληρωμένες Προτάσεις για την πλήρη λειτουργία των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων απόλυτης αιχμής που σε συνδυασμό με την Ακαδημαϊκή γνώση και την εμπειρία του πεδίου αναδεικνύουν τον Παράγοντα Άνθρωπο που πάντα ο ρόλος του είναι ο σημαντικότερος τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των λύσεων.

* Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ιδρύθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την υλοποίηση υπηρεσιών, δράσεων και προγραμμάτων της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα με την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Σχετικά Άρθρα

Τα σκυλιά πρέπει να παίζουν

otavoice

Απόστολος Παύλος, Κόρινθος και Ταρσός

otavoice

Το Καραμανδάνειο, οι «λαγοί» και ο Ζωρζ Κλεμανσώ

otavoice

Παρέμβαση Πούρου για το Δημοτικό Σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου

otavoice

Ευκαιρία ο Ιανός, λέει ο κ. Τσιάκος

otavoice

Η “επιστροφή στην κανονικότητα” κονταίνει τη δημοκρατία

otavoice